NL

Audits & Assessments

Een Audit toetst de bedrijfsvoering en brengt daarbij mogelijke problemen en risico’s in kaart.
Een Assessment kijkt breder naar algemene bedrijfsaspecten en brengt ook verbetermogelijkheden in kaart. Wij voeren Audits & Assessments uit als onafhankelijke partij.

Of het nu gaat om voorbereiding voor een certificatie, zekerstellen van compliance, het opsporen van onregelmatigheden, of het zoeken naar nieuwe mogelijkheden, onze experts laten u weten wat de situatie is.

Wat zijn Audits & Assessments?

Een Audit is een onderzoek naar het functioneren van een (deel van een) organisatie met het doel mogelijke problemen en risico’s in kaart te brengen. Tijdens een audit staat het controleren van één of meerdere processen op een systematische en gedisciplineerde aanpak centraal. Audits toetsen structuur en regels, wetten en normen; is structuur aanwezig, wat is er gedocumenteerd en toegankelijk en hoe wordt er voldaan aan de vereisten? Indien problemen gesignaleerd worden, wordt een inschatting gemaakt van het risico. Een Audit focust altijd op een periode uit het verleden.

Bij Assessments ligt de nadruk meer op de bedrijfsvoering in het algemeen. De huidige situatie van bedrijfsprocessen wordt in kaart gebracht met als doel aanbevelingen te geven omtrent verbeteringen en kansen. Een Audit kan onderdeel zijn van een Assessment.

Welke Audits & Assessments voeren we uit?

We voeren onder andere de volgende Audits & Assessments uit:

  • Managementsysteemaudits volgens internationale normen (ISO)
  • Environmental Due Diligence (EDD)
  • Asset Integrity Due Diligence
  • Kwaliteitsaudits
  • Contract Compliance Audits
  • Contractor Assessments
  • Environmental Social Governance (ESG) assessment
  • Supply Chain assessment

Onze aanpak

Cataly Partners stelt, in samenspraak met de opdrachtgever, het auditprogramma op, voert de audit-interviews uit, verzamelt de bevindingen en rapporteert deze.

De scope van een assessment wordt in samenspraak met de opdrachtgever afgebakend. Het programma is afhankelijk van complexiteit, de diepgang die men wil bereiken en de beschikbare tijd. Instrumenten die gebruikt worden zijn: interviews, data analyse en analyse van bedrijfsprocessen.

Dit is het resultaat

Het eindresultaat is een heldere rapportage van de bevindingen, waarmee de status en performance van het geauditeerde/gereviewde onderwerp inzichtelijk is gemaakt. Indien er afwijkingen worden gesignaleerd wordt de zwaarte hiervan in kaart gebracht. Bij assessments worden ook kansen aangegeven.

Meer weten?

Wil je weten wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op het gebied van Audits & Assessments? Neem dan contact op met Cataly via contact@cataly.com of +31 (0) 78-6849682. Ook met vragen over andere diensten kun je hier terecht.

Laatste vacatures per mail ontvangen?
Cataly - Jobsearchagent

Cataly Partners verleent diensten op het gebied van Asset Integrity Management & Operations, HSEQ & Process Safety en Project Management Services.

Maak job search agent aan

Het Tasveld 28
3342 GT Hendrik-Ido-Ambacht
Postbus 56
3340 AB Hendrik-Ido-Ambacht
Nederland

T +31 (0)78 6849 682
F +31 (0)78 6849 683
E contact@cataly.com  
I https://www.cataly.com/

© Copyright 2024 Cataly Partners, All rights reserved.
Cataly Partners B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close