NL

Process Safety

Wat is Process Safety?

Process Safety gaat over de veiligheid van procesinstallaties waarbij gevaarlijke stoffen worden geproduceerd of gebruikt. Een ander aspect van Process Safety is het omgaan met het gevaar van opgeslagen energie in de vorm van hoge druk. Procesinstallaties moeten beveiligd worden om te voorkomen dat gevaarlijke stoffen onbeheerst vrij kunnen komen.

In de ontwerpfase van proces en installatie wordt een zo uitputtend mogelijk systematische gevaaridentificatie uitgevoerd en worden beheersmaatregelen benoemd. De beheersmaatregelen zijn gericht op een veilig ontwerp en voldoende beveiliging van de installatie.

Ongevallen kunnen aanleiding geven om van bestaande procesinstallaties opnieuw systematische gevaaridentificaties uit te voeren en betere beheersmaatregelen in te voeren. Process Safety is het waarborgen van de technische integriteit van processen en installaties in een kwaliteits- en risicomanagementsysteem.

In welke sectoren passen we Process Safety toe?

De Process Safety specialisten van Cataly Partners hebben veel ervaring met het uitvoeren van gevaaridentificatie en het benoemen en implementeren van beheersmaatregelen voor nieuwe en bestaande installaties in de sectoren: olie-, gas-, en energie, (petro-)chemische industrie, tankopslag en windenergie.

Onze aanpak

We bepalen in samenspraak met de opdrachtgever voor welke processen en installaties gevaaridentificatie moet worden uitgevoerd en wat de beste methode hiervoor is. Cataly gebruikt daarvoor methodes zoals; HAZOP, HAZID, LOPA, BowTie, SIL en FMECA. Onze Process Safety specialist geeft leiding aan gevaaridentificatie studies die in groepsverband met ervaren medewerkers van de opdrachtgever worden uitgevoerd. Het succes van de studie is afhankelijk van de kennis en inbreng van alle deelnemers van het studieteam.

De benodigde tijd voor een gevaaridentificatie studie is afhankelijk van de omvang en complexiteit van de installaties. Het is belangrijk dat er voldoende tijd beschikbaar is voor een grondige identificatie van de gevaren en het benoemen van beheersmaatregelen. We zorgen voor een degelijke voorbereiding en het leiden van de studie en rapporteren overzichtelijk en glashelder alle geïdentificeerde gevaren, beheersmaatregelen en aanbevelingen.

De Cataly Process Safety specialist kan ook ondersteunen bij het implementeren van de beheersmaatregelen.

Dit is het resultaat

Gevaren die kunnen leiden tot het ongecontroleerd vrijkomen van gevaarlijke stoffen zijn bekend en beheersmaatregelen en aanbevelingen zijn vastgelegd. Wanneer dit wordt toegepast in het ontwerp en de bedrijfsvoering van de procesinstallatie kan kwaliteit en technische integriteit van de installatie voldoende gewaarborgd worden.

Meer weten?

Wil je weten wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op het gebied van Process Safety? Neem dan contact op met Cataly via contact@cataly.com of +31 (0) 78-6849682. Ook met vragen over andere diensten kun je hier terecht.
Laatste vacatures per mail ontvangen?
Cataly - Jobsearchagent

Cataly Partners verleent diensten op het gebied van Asset Integrity Management & Operations, HSEQ & Process Safety en Project Management Services.

Maak job search agent aan

Het Tasveld 28
3342 GT Hendrik-Ido-Ambacht
Postbus 56
3340 AB Hendrik-Ido-Ambacht
Nederland

T +31 (0)78 6849 682
F +31 (0)78 6849 683
E contact@cataly.com  
I https://www.cataly.com/

© Copyright 2024 Cataly Partners, All rights reserved.
Cataly Partners B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close