NL

Milieu Consultancy

Een milieuvergunning is de 'license-to-operate' voor elk bedrijf. Onze consultants ondersteunen bij het verkrijgen van een milieuvergunning en bij het uitvoeren van milieutoetsen en -studies.

Wat is Milieu Consultancy?

Ondersteunen van bedrijven bij het verkrijgen van een milieuvergunning.

Waar passen we Milieu Consultancy toe?

Alle bedrijven moeten toetsen of ze het milieu belasten en welke vergunning daarbij vereist is. Wij bieden consultancy aan bij het selecteren van de juiste aanpak, bij het opstellen van de ondersteunende toetsen en studies en bij de aanvraag van de benodigde vergunning.

Onze aanpak

Aan de hand van een stappenplan wordt op een projectmatige wijze het eindresultaat behaald:

  • Initiatie, vastleggen van de uitgangspunten, taakverdeling en opleveringen;
  • Voorbereiden en bepalen van de strategie voor de milieustudies en vergunningprocedure;
  • Opstellen van de technische en milieugerelateerde randvoorwaarden voor het werk;
  • Opstellen van de aanmeldnotitie, inclusief de benodigde milieu-informatie, als een m.e.r. beoordeling nodig is;
  • Procesmatig en inhoudelijk begeleiden en uitvoeren van alle benodigde stappen voor een volledige m.e.r., waaronder ontwikkeling van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau om de vergunningprocedure te starten, aanbesteding, uitvoeren en beheer van gedetailleerde gemeenschappelijke en gespecialiseerde studies. Ten slotte: ontwikkelen en uitvoeren van de m.e.r.;
  • Ondersteunen van de aanvraag van de vergunning en het voeren van overleg met bevoegd gezag;
  • Nulmeting en rapportage van de behoefte aan NOx-emissierechten van het bedrijf;
  • Advies en technische begeleiding van innovaties waarmee de NOx-emissies fors te verminderen zijn, met kosten-batenanalyse en projectmanagement van de implementatie;
  • Bij autoriteiten aantonen dat de NOx-emissierechten in te passen zijn op locatie van de koper op basis van simulaties (Aerius/ISL3a).

Onze Consultants werken met het rekeninstrument AERIUS voor stikstof depositie berekeningen rondom bronnen en analyse van scenario's. We dragen zorg voor de aanvraag om de vergunning te verkrijgen van de Wet natuurbescherming (Wnb). 

 

Dit is het resultaat

Het resultaat is de oplevering van de gevraagde toetsen, waaronder een eventuele m.e.r.-studie en de aanvraag van de milieuvergunning.

Meer weten?

Wil je weten wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op het gebied van Milieu Consultancy? Neem dan contact op met Cataly via contact@cataly.com of +31 (0) 78-6849682.
Laatste vacatures per mail ontvangen?
Cataly - Jobsearchagent

Cataly Partners verleent diensten op het gebied van Asset Integrity Management & Operations, HSEQ & Process Safety en Project Management Services.

Maak job search agent aan

Het Tasveld 28
3342 GT Hendrik-Ido-Ambacht
Postbus 56
3340 AB Hendrik-Ido-Ambacht
Nederland

T +31 (0)78 6849 682
F +31 (0)78 6849 683
E contact@cataly.com  
I https://www.cataly.com/

© Copyright 2024 Cataly Partners, All rights reserved.
Cataly Partners B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close